Wednesday, August 01, 2007

Läppärit kouluun?


Aamulehti uutisoi viestintäministeriön (sic.) kokeilusta, jonka tavoitteena on, että jokaisella peuskoululaisella olisi tulevaisuudessa läppäri kouluvälineenä. Mielenkiintoista.

Kevin M. Leander kirjotti puolestaan nyt verkosta ilmaiseksi ladattavassa Michele Knobelin ja Colin Lankshearin toimittamassa kirjassa A New Literacies Sampler kokeilusta, jossa läppäreiden lisäksi pyrittiin hyödyntämään nettiä koulutyössä. Tulos oli, että nettiympäristö käytännössä suljettiin oppilailta ja toiminta ankkuroitiin perinteiseen koulun "aika-tilaan". Oppilaiden uudet lukutaidot ja sosiaaliset online -toiminnat joutuivat ristiriitaan perinteisen oppituntijaon ja työskentelymetodien kanssa. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö koulussa johti sen rajaamiseen perinteisen koulutyön näkökulmasta. Leander tiivistää ongelman taulukkoon, jossa koulun tila-aika eroaa arkipäivän netin käytön tila-ajasta. Opetus on se, että koulu tarvitsee rajuja uudistuksia, jotta uusi teknologia tulisi hyödynnettyä. Välineiden lisäksi kouluun oisi tuotava myös niihin liittyvä uusi toimintakulttuuri. Leanderin tiivistys on seuraavanlainen:Schooled Productions of Space-time

 • Defined plans precede resources and activity;actors know what they need or are seeking in advance.
 • Sequential activity is dominant, and everyone follows the same sequential path.
 • Asynchronous communication is primary to synchronous communication (e.g.,e-mail or web searching is more “schooled” than instant messaging).
 • A single space is dominant (and under surveillance) for each task;“task”is monospatial and “off-task”is partially defined as departure into another social space.
 • Public social spaces,including the internet, must be bracketed for student use;school needs to produce kindergartens of public spaces for students to understand them, learn within them,and be safe within them.
 • Material print texts and print spaces (the built environment) are primary and are authorized,while virtual texts are unauthorized and supplemental.
 • The internet is a primarily a tool for information rather than a tool for communication.Information and Communication Technologies (ICT’s) are primarily “IT’s”in school.Productions of Space-time Common to Everyday Online Practices

 • Plans develop within activity;actors seek out materials that they need in the course of acting.
 • Simultaneous activity is normative. Simultaneity is an orientation toward social practice and not a psychological deficit, overload,or resistance,or something else.
 • Synchronous communication and simultaneity involves monitoring and responding to fluctuating demands of diverse activities as they emerge over time; attention economy.
 • Multiple spaces are the norm of practice; action happens relationally, acrossspaces.
 • Decision-making regarding trustworthy and safe social spaces is embedded in routine practice.Public-private-institutional boundaries are not fixed.
 • Online/offline distinctions concerning textual authority are not strongly held;no material bias and online preference likely.
 • Communication and information are highly integrated;information and communication flows are co-constituted in practice.


No comments: