Tuesday, August 07, 2007

Hei, me blogataan!

Edellisessä blogissa mainitut Michele Knobel ja Colin Lankshear ovat tulossa Suomeen lokakuussa Tampereella järjestettävään seminaariin:

Mediakulttuurin ja digitaalisen kulttuurin muutokset ovat synnyttäneet uusia tapoja toimia, saada tietoa, rakentaa yhteisöjä, kommunikoida, oppia, lukea ja kirjoittaa. Uusien, digitaalisten lukutaitojen alueita ovat muun muassa fanifiktioiden ja blogien kirjoittaminen, digitaalisten pelien pelaaminen, erilaiset verkkoyhteisöjen muodot ja sosiaalisen median käyttötavat. Näissä on syntynyt toimintamalleja, joita voidaan kuvata yhteistoiminnallisiksi, osallistuviksi, avoimiksi, distributiivisiksi ja valtauttaviksi. Mitä nämä uusien lukutaitojen ilmiöt ovat ja miten niitä tutkitaan kasvatuksen, oppimisen, yhteisöllisyyden, merkityksellisyyden, osallisuuden ja osattomuuden sekä kansalaisuuden ja kuluttamisen näkökulmista?

Mediakasvatusseura, Tampereen yliopiston mediakasvatushanke ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos (Paulo Freire Research Center; järjestävät aiheesta tutkijoille, opiskelijoille ja muille kiinnostuneille avoimen seminaarin 15.10. klo 10-16 Tampereen yliopistossa.

Seminaari koostuu kaikille kiinnostuneille avoimista luennoista ja työryhmistä.

Luennoitsijat ovat professori Colin Lankshear ja professori Michele Knobel

Michele Knobel is Professor of Education at Montclair State University in New Jersey, where she coordinates the graduate and undergraduate literacy programs. Colin Lankshear is Professor of Education at James Cook University, Australia, and Visiting Scholar at McGill University in Montreal, Canada. Their current research agenda focuses on new literacies and other social practices involving digital technologies under emerging conditions of social media and Web 2.0 and the philosophy and conduct of teacher research. Their recent books include A Handbook for Teacher Research (2004), and New Literacies: Everyday Practices and Classroom Learning (2nd edition, 2006). They are also editors in A New Literacies Sampler (2007).

Ks. luennoitsijoista tarkemmin

Työryhmiin otetaan esityksiä suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Jos haluat pitää esityksen, lähetä abstrakti (max. 250 sanaa) 15.9. mennessä osoitteeseen reijo.kupiainen[at]uta.fi. Tieto työryhmistä tulee syyskuun loppuun mennessä. Englanninkielisessä työryhmässä on mahdollisuus saada kommentteja Lankshearilta ja Knobelilta.

Tervetuloa seminaariin!
Sirkku Kotilainen
Puheenjohtaja, Mediakasvatusseura ry.

Reijo Kupiainen
Mediakasvatuksen yliassistentti
Tiedotusopin laitos/mediakulttuuri
Tampereen yliopisto

Lisätietoja: reijo.kupiainen[at]uta.fi (044 090 2190)
anniina.lundvall[at]mediakasvatus.fi (050 5942275)

No comments: