Wednesday, November 29, 2006

43 tuntia mediaa??

Aamulehden kolumnisti Jyrki Lehtola viittasi kolumnissaan 4.11. 2006 amerikkalaiseen tutkimukseen mediankäytöstä. Lehtola tulkitsi tutkimusta niin, että amerikkalaiset käyttäisivät 43 tuntia vuorokaudessa mediaan!! Tämä luku on tullut nyt vastaan muuallakin.

43 tuntia mediaa vuorokaudessa ei kuitenkaan pidä paikkansa. Kyseessä on Yahoon ja OMD:n tekemä kansainvälinen tutkimus median käytöstä, josta varsinkin amerikkalaisten osuutta on uutisoitu. Uutinen löytyy täältä.

Tuo puhuttu 43 tuntia pitää sisällään kaiken vuorokautisen aktiviteetin, myös nukkumisen. Ei siis vain median käyttöä. 43 tuntinen vuorokausi tosin rakentuu päällekkäisistä toiminnoista, joissa medialla on tärkeä sija. Asiasta uutisoitiin näin:

How jam-packed is daily family life? The Yahoo!/OMD study shows the power of multi-tasking in extending the typical day's activities beyond 24 hours. In the U.S., respondents listed, on average, a total of more than 43 hours of daily activities, including time spent sleeping, working, commuting, as well as technology/media-based activities such as emailing, using an MP3 player, text messaging, and watching TV. Examples of the average time reported for general versus technology activities per day are listed below:

General activities / Technology, media activities
Spending time with family 4.5 hours / Using the Internet 3.6 hours
Working 6.4 hours / Watching TV 2.5 hours
Commuting 1.2 hours / Using instant messenger 1 hour
Spending time with friends 1.5 hours / Emailing 1.2 hours
Listening to radio 1.3 hours


The following survey results highlight how families increasingly rely on technology:

It means so much to stay in touch. Technology has dramatically expanded the ability of families to communicate, and today's younger generation cannot imagine life without pervasive technology. More than half (55 percent) of survey respondents age 18-34 agreed that without technology they "wouldn't be able to stay in touch with friends and family." More than a third in the 18-34 age group said their social lives would suffer without technology (34 percent) and that technology enabled them to overcome shyness (36 percent).


Kaiken kaikkiaan tuloksena hypetettiin teknologian siunauksellisuutta asioiden hoidossa: teknologia ei vie meitä, vaan me käytämme teknologiaa omiin tarpeisiimme!

Näinköhän yksinkertaista se on? Joka tapauksessa tutkimuksessa mainittu perhe 2.0 on varsin mediateknologiasidonnainen hybridi ihmisiä ja koneita.

Monday, November 06, 2006

Mediamuffinssiraportti

Julkaisimme raportin alle 8-vuotiaille suunnattusta Mediamuffinssi-mediakasvatuskokeilusta.

Raportin päätulokseksi saatiin, että lasten mediankäyttö ja mediakasvatus tulivat näkyviksi osallistujille. Sekä lapset että aikuiset alkoivat pilotin aikana pohtia sopivan ja ei-sopivan mediankäytön rajoja. Ohjaajille selkiytyi pilotin aikana, että mediaa voidaan pitää myös kasvatuksen resurssina eikä pelkästään uhkana lapsuudelle. Ohjaajat tulivat myös tietoisiksi mediakasvatuksesta entistä suunnitelmallisempana kasvatustyönä.

Aineistosta erottuu sekä lasten että ohjaajien keskuudessa erilaisia ryhmiä sen suhteen, mitä pilotissa on eniten opittu. Esimerkiksi lasten haastatteluryhmät voidaan jakaa neljään tyyppiin suhteessa Mediamuffinssiin: 1) oppimismyönteiset lapset, 2) reflektoivat ja ilmiötä ironisoivat lapset, 3) mediakasvatusta uhmaavat lapset ja 4) mediakasvatuksesta osattomiksi jäävät lapset.

Raportin toteutti Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopistosta. Raportti on saatavana www-muodossa: http://www.uta.fi/jourtutkimus/Muffinssi%20verkkoon.pdf

Raportin kirjoittivat Reijo Kupiainen, Hanna Niinistö, Kirsi Pohjola ja Sirkku Kotilainen.