Tuesday, June 02, 2009

Tampereen mediakasvatushanke päättyi

Tampereen yliopiston reilut kolme vuotta kestänyt mediakasvatushanke päättyi toukokuun lopussa. Hankkeessa on vedetty mediakasvatuksen 25 opintopisteen sivuaineopintoja vuoden 2006 alusta. Opiskelijoita on ollut lähes kaikilta yliopiston laitoksilta, kärjessä varhaiskasvatus, opettajankoulutus, kasvatustiede, tiedotusoppi ja informaation tutkimus. Mediakasvatuksen peruskurssilla opiskelijoita on ollut säännöllisesti noin 200 ja koko 25 opintoviikon kokonaisuutta on suorittanut noin 60 opiskelijaa vuosittain.

Hanke rahoitettiin opetushallituksen hankerahoituksella ja siihen oli palkattu yksi yliassistentti. Opinnot jatkuvat edelleen, eri laitosten opetusresurssein, mutta palkattua koordinaatiota ei enää ole. Hankkeelle on pyritty kuumeisesti saamaan jatkoa, mutta rahoitus on jäänyt uupumaan.

Kyseinen hanke on yksi esimerkki mediakasvatuksen arkipäivästä. Hankkeita riittää, mutta jatkuvuus ontuu.

Hankkeesta jäi Tampereen yliopistoon Tampereen yliopiston Mediakasvatuskeskus, joka edelleen kokoaa tietoja opetuksesta ja tutkimuksesta.