Thursday, October 12, 2006

Kysely medialukutaidosta

Euroopan komission Suomen edustusto kirjoittaa:

Mitä haluaisitte sanoa medialukutaidosta?

Medialukutaito on nykyään yhtä tärkeää aktiiviselle kansalaiselle kuin lukutaito
1800-luvun alussa, kuten tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Viviane Reding sanoo. Uuden tieto- ja viestintäteknologian julkaisu- ja viestintäkynnys on madaltunut, ja samalla kyvystä arvioida mediasisällön todellista arvoa on tullut tärkeä aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edellytys.


Komissio on avannut kyselyselvityksen digitaaliteknologioihin liittyvästä medialukutaidosta sekä kaupallisen viestinnän, audiovisuaalisen sisällön ja Internetin koetelluista hyvistä käytännöistä. Selvityksen tulokset ja komission jatkoehdotukset esitetään vuonna 2007 julkaistavassa tiedonannossa. Kyselyyn voi vastata 15. joulukuuta 2006 asti.

Selvitykseen osallistuu komission kokoama medialukutaidon asiantuntijaryhmä, johin kuuluu mm. Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Tapio Varis.

Tiedote: IP/06/1326
<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1326>

Lue lisää komission toimista medialukutaidon saralla
<http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media_literacy/index_en.htm>

Wednesday, October 04, 2006

European Charter for Media Literacy

Euroopan unioinin medialukutaidon peruskirja on julkaistu ja sen voi halutessaan allekirjoittaa osoitteessa http://www.euromedialiteracy.eu/index.php?Pg=charter

Peruskirja esitetään sivuilla seuraavasti:


[Name of organisation] is committed to the aims and principles set out below for the better advocacy and development of media literacy in Europe.

1) We make a commitment to:

Raise public understanding and awareness of media literacy, in relation to the media of communication, information and expression;

Advocate the importance of media literacy in the development of educational, cultural, political, social and economic policy;

Support the principle that every European citizen of any age should have opportunities, in both formal and informal education, to develop the skills and knowledge necessary to increase their enjoyment, understanding and exploration of the media.

2) We believe that media literate people should be able to:

* Use media technologies effectively to access, store, retrieve and share content to meet their individual and community needs and interests;
* Gain access to, and make informed choices about, a wide range of media forms and content from different cultural and institutional sources;
* Understand how and why media content is produced;
* Analyse critically the techniques, languages and conventions used by the media, and the messages they convey;
* Use media creatively to express and communicate ideas, information and opinions;
* Identify, and avoid or challenge, media content and services that may be unsolicited, offensive or harmful;
* Make effective use of media in the exercise of their democratic rights and civic responsibilities.

3) We will contribute to the development of a media literate European population by offering, or enabling others to offer, opportunities for people to:

* Broaden their experience of different kinds of media form and content;
* Develop critical skills in analysing and assessing the media;
* Develop creative skills in using media for expression and communication, and participation in public debate.

4) We pledge to support or participate in research that will identify and develop:

* Better understanding of what it is to be media literate;
* Effective and sustainable pedagogy for media literacy;
* Transferable evaluative methods and assessment criteria for media literacy.

5) We agree to undertake, or enable others to undertake, the following:

* Build links with other signatories and contribute to the growth of a European network for media literacy;
* Identify and share evidence of the outcomes of media literacy initiatives which we undertake or are associated with;

* Work to make content legally available to be used for media education purposes.

Monday, October 02, 2006

Mediakasvatuskirje 2.10.

Videotivoli

Tampereen elokuvajuhlat ja Pirkanmaan elokuvakeskus järjestävät jälleen videotapahtuman lapsille ja nuorille Tampereen lyhytelokuvajuhlien yhteydessä. Viime vuonna Videotivoli sai yli 600 lasten tekemää filmiä kaikkialta maailmasta. Videotivolin tarkoitus on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus esittää töitään julkisuudessa ilman kilpailua.

Osallistu nyt!!!!

Nyt on aika pakata video kuoreen, täyttää ilmoittautumislomake ja lähettää työsi Videotivoliin. Töiden viimeinen lähetyspäivä, 30.10.2006.

Aihe ja tyyli on vapaa
Kesto alle 10 minuuttia.
Osallistujien syntymävuosi 1991 tai sen jälkeen.
Deadline 30.10.2006.
Säännöt ja ilmoittautumislomakkeen löydät nettisivultamme www.videotivoli.fi.


Videotivoli
Pirkanmaan Elokuvakeskus ry
P.O. BOX 432, 33101 Tampere,Finland
videotivoli@videotivoli.fi

Tel. +358 - (0)3 - 222 6236
Mob. +358 - (0)40 - 5074487
fax. +358 - (0)3 - 222 6525

--------------------------------------------------------------------------

Mikä on mesettämisen mieli ja habbottamisen tarkoitus?
Tampereella pohditaan nuorison mediakulttuureja kasvattajan näkökulmasta

Mitä lapset ja nuoret tekevät, kun he mesettävät, habbottavat tai irkkaavat? Opetusalan koulutuskeskus Opeko järjestää Tampereen Mindtrek-viikon yhteydessä seminaarin, jossa kysymyksiä tarkastellaan aikuisen ja kasvattajan näkökulmasta. Seminaari on osa Mindtrek-tapahtuman (6.–11.11.) mediakasvatusaiheista Mediaseikkailu-päivää. Seminaari Mediavälitteiset nuorisokulttuurit on myös osa Tampereella kasvattajille järjestettävää samannimistä valtakunnallista koulutusohjelmaa (6.11.2006–26.1.2007), jossa mietitään, miten nuorison viestintäkulttuureja voitaisiin hyödyntää pedagogisesti nykyopetuksessa.

Tiistaina 7.11. pidettävässä seminaarissa kysytään, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia mediavälitteisiin nuorisokulttuureihin sisältyy. Nuorisotutkija Kari Paakkunainen Helsingin yliopistosta selvittää, millaisilla tavoilla mediankäyttö liittyy uusiin nuorisokulttuureihin. Tampereen yliopiston professori, pelitutkija Frans Mäyrä luo katsausta pelimaailmoihin, joissa koululaiset viettävät aikaansa mutta joiden potentiaalia ei ole juurikaan käytetty hyväksi opetuksessa. Elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Hapon aiheena on kysymys, miten nuoria voi suojella median haitallisilta vaikutuksilta. Psykologian tohtori, Jyväskylän yliopiston viestintäpäällikkö Anu Mustonen arvioi, millaista aikuisen läsnäoloa nuoret tarvitsevat liikkuessaan nettimaailmassa, jossa yhteinen kanssakäyminen saa joskus ikäviäkin muotoja.

Opetushallituksen rahoittama koulutusohjelma jatkaa siitä, mihin seminaari jää: se pyrkii tekemään nuorten osallistumisen maailmaa aikuisille ymmärrettäväksi ja avaamaan käytännön näkökulmia nykyteknologioihin. Nuoret hyödyntävät verkossa usein varsin kehittyneitä viestinnän ja tiedonkäsittelyn tapoja: esimerkiksi Messenger-ohjelmaa voi käyttää läksyjenluvun tukena, ja keskustelupalstoilla tehtäviä on mahdollista pohtia yhdessä. Opetus rakennetaan kuitenkin usein näistä malleista ja taidoista irralliseksi. Koulutuksessa kysytäänkin, miten luokkaopetus ja nuorten mediamaailma voisivat lähentyä toisiaan yhteisten tarttumapintojen kautta.

Koulutusohjelman aikana ääneen pääsevät myös nuoret itse. Nuoret kouluttajat jakavat 25.1.2007 kokemuksiaan virtuaalikäyttäytymisestään ja mediankäyttötavoistaan, jotka itse asiassa toteuttavat ”sosiokonstruktivistista oppimisnäkemystä” ja ”kaksisuuntaista sosialisaatiota” ilman, että pedagogit ovat asiaa edistäneet. Koulutusohjelman lopputuloksena verkkoon syntyy julkinen web-sivu, johon sisältyy opettajille suunnattu wikipedia nuorten mediamaailman ilmiöistä. Sivuston on tarkoitus jäädä elämään koulutuksen jälkeen sekä tarjota vinkkejä ja virikkeitä peruskoulujen opetukseen.

Mediavälitteisten nuorisokulttuurien seminaari tiistaina 7.11.2006 kello 9–17. Mediamuseo Rupriikki, Väinö Linnan aukio 13 (Finlaysonin alue), Tampere. Koulutusohjelman ensimmäinen jakso 6.–7.11.2006 ja toinen jakso 25.–26.1.2007 Tampereella. Koulutukseen osallistuu 20 opettajaa, joita on mahdollista haastatella.

Lisätietoja:

Suunnittelija Marko Lahtinen
Opetusalan koulutuskeskus Opeko
03-848 0232, 050–911 9450
marko.lahtinen@opeko.fi
www.opeko.fi

www.opeko.fi/mediaseikkailu