Saturday, September 23, 2006

Lasten mediakasvatuksesta

YLE1:n Julkinen sana -ohjelmasarjassa käytiin syyskuun alussa keskustelua lasten mediakasvatuksesta. Anna-Liisa Haavikon toimittamassa ohjelmassa haastatellaan erityisesti toimittajaa ja kirjailijaa Unna Lehtipuuta, joka julkaisi keväällä kirjan Ruuturitari ja digidonna.

Toimittajan tyylillä journalistisesti mediatutkimuksia ja haastatteluja luotaava kirja tuo tietoa perusasioista mediakasvatuksesta, usein ohjeiden muodossa. Kirjan lukijakunnaksi on selvästi hahmotettu vanhemmat, jotka ovat hieman ymmällään lasten mediasuhteista. Teoksessa ei erityisemmin moralisoida, mutta mediaturvallisuus on tärkeällä sijalla. Lukuisat mediakasvatukseen periytyneet metaforat loistavat, kuten ikuinen puhe rengistä ja isännästä ja montaa muutakin mediasoppaa ja media-annosta siinä hämmennellään.

Hämmentävää nykyisessä mediakeskustelussa onkin mediasanan täydellinen irtautuminen kaikesta konkreettisesta metaforaksi, jolla ei ole enää mitään tekemistä yhteiskunnan tai kulttuurin kanssa. Lehtipuun kirjassa tätä korostaa erityisesti se, että sellainen asia kuin kirja yleensä on määritetty median ulkopuolelle. Näin luodaan uudelleen kulttuurisia kuiluja. David Buckingham on aikoinaan varoittanut mediakasvatuksen helposti ajautuvan mestaroimaan asioita. Tältä pitäisi välttyä.

Haavikon toimittamassa "Ruudusta kurkkaa mörkö" -ohjelmassa keskustellaan asioista kirjaa laajemminkin ja se toimiikin mainiona johdantona lasten mediasuhteiden ja mediakasvatuksen pohtimiseen. Ohjelma on ladattavissa netistä osoitteesta:
http://www.yleradio1.fi/yhteiskunta/julkinensana/

Sunday, September 17, 2006

Totuus uusien medioiden aikana


Smash Asem! -tapaus näyttää osoittavan Suomessa uutta tiedottamisen aikakautta. Heti Kiasma-tapahtuman jälkeen poliisi järjesti perinteisen pompöösin tiedotustilaisuuden, jolla pyrittiin merkityksellistämään tapahtumat yhdestä näkökulmasta ja virallisella tavalla. Perinteisesti tiedotusvälineiden, kuten lehdistön tehtävä olisi ollut välittää tämä tieto julkisuuteen. Poliisilta kuitenkin unohtui, että nykyisen blogosfäärin aikana totuudesta voidaan käydä julkisuudessa kamppailua entistä avoimemmin. Virallista tarinaa vastaan asetuu joukko blogosfäärin tarinoita, osa silminnäkijöiden, osa muiden kommentoijien. Smash Asem! osoittaa ennen kaikkea sen, että totuus ei ole yksinkertainen – ei ainakaan virallinen totuus. Sen sijaan tieto tapahtumista rakentuu monista tarinoista, tarinoiden verkosta, joita voimme lukea blogeista, kolumneista ja keskustelupalstoilta.

Smash Asem! osoittaa myös tarvetta uusiin lukutaitoihin. Henkilokohtainen tulkinta asioista ei synny yhden tiedotteen perusteella, vaan monien tarinoiden kiasmasta. Tiedonvälitys on hajautunut ja tietoa tuottavat sekä sekä viranomaiset, journalistit että sosiaalisten medioiden verkostot. Tiedon rakentuminen edellyttää näin kriittistä ja punnitsevaa otetta, jossa on mahdollisuus kuunnella eri näkökulmia, katsoa videomateriaaleja ja kuvia ja lopulta luoda oma käsitys asiasta. Tiedonvälitys on siis sosiaalisten medioiden käytön myötä saamassa demokraattisempia piirteitä. Nyt olisi vain kannustettava ihmisiä luomaan oma käsityksensä eri lähteitä seuraamalla, myös niistä vaihtoehtoisia.

Päätoimittaja ja toisinajattelija Matti Apunen valitteli kuitenkin Aamulehden Kronikassa 16.9. että poliisi hävisi tiedotussodan "mellakoitsijoille". Apunen olisi kaivannut samanlaista otetta kuin armeija käyttää (ideaalina ilmeisesti Venäjän tai USA:n armeijan tiedotus): yksi tieto ja yksi totuus.

Nyt on vaan niin, että informaation jakelu ei ollut kahden kauppaa, vaan paikalla olleet ihmiset ja uudet mediat mahdollistivat tapahtumien valokuvian, videomateriaalin ja näkökulmien jakamisen niin että jokainen voi itse tehdä johtopäätöksensä tapahtumista. Onneksi näin.

Wikipediassa käydään nyt vääntöä siitä säilytetäänkö tällä hetkellä tapahtumista kertova artikkeli: http://fi.wikipedia.org/wiki/Smash_Asem

Mikä siis on totuus?

Yllä oleva kuva: Tuukka Ylä-Anttila: http://www.flickr.com/photos/tya1708/239059856/in/set-72157594277259536/


Googlesta Smash Asem -haulla löytyy yli 200 000 osumaa!

Tuesday, September 12, 2006

Lapsilta kielletty - Lasta suojaava mediakasvatus -koulutuspäivä 29.9.2006

Kouluttajina toimivat elokuvatarkastaja, luokanopettaja Minna
Mäkelä-Rönnholm sekä lastenpsykologi ja psykoterapeutti Riitta Martsola.
Päivän lähtökohtana on lasten terveyden edistäminen ja mahdollisten
haittojen ennaltaehkäisy sekä tietouden lisääminen lasten ja nuorten
väärinkäytöistä medioissa esimerkiksi nettikiusaamisesta.
Aamupäivällä Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo teemoista: lasta suojaava
mediakasvatus ja miten lasta suojaavaa mediakasvatusta toteutetaan?
Iltapäivällä Riitta Martsola jatkaa teemoilla: media ja lapsen
mielenterveys, lapset ja median väärinkäyttö (kiusaaminen mediassa).

Koulutuspäivään viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9.2006

lisätietoja www.sjoki.uta.fi

Yhteyshenkilö
Taina Hietamäki
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Seinäjoen toimipaikka
puh. 06- 421 1417, 050 359 7962
taina.hietamaki@sjoki.uta.fi

Friday, September 08, 2006

Nuoret, media ja kehitysmaat -ohjelma

Nuoret, media ja kehitysmaat -tutkimuksen julkistamistilaisuus

Plan Suomi Säätiö julkaisee yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa ”Nuoret, media, kehitysmaat” -tutkimuksen torstaina 21.9.2006 kello 9.30 VR:n kokoustiloissa (Rautatientori 1 C, Helsinki).
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen. Julkistamistilaisuus on tarkoitettu kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille tai sen parissa työskenteleville.
Tilaisuudessa tutkija Samuel Raunio kertoo tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten mediakäyttäytymistä sekä löytää uusia tapoja raportoida kehitysmaista niin, että nuorten mediankäyttäjien tarpeet ja toiveet täytetään ja että kehitysmaita koskevat uutiset saavat heidät osallistumaan entistä aktiivisemmin kehitysasioista käytävään keskusteluun. Tutkimus on toteutettu ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston tuella.
Aamupäivän ohjelma:
9.30 Aamukahvi
10.00 Julkistamistilaisuuden avaus
- päätoimittaja Reetta Meriläinen, Helsingin Sanomat
10.10 Nuoret, media ja kehitysmaat
- tutkija Samuel Raunio, viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
10.30 Kommenttipuheenvuorot
Kaikki on netissä totta!
- Senior Partner, Petri Rajamäki, Learnpoint Oy
Mahtuuko kehitysmaa-arki nuortenlehtiin?
- päätoimittaja Katja Ståhl, Suosikki

Nuoret, mediakasvatus ja koulun haasteet
- Juska Rantanen, mediakasvattaja, Lasten ja Nuorten Kulttuurikeskus, Hämeenlinna
Keskustelu
11.45 Tilaisuuden päätös
- apulaisosastopäällikkö Christian Sundgren, viestintä- ja kulttuuriosasto, ulkoasiainministeriö

Ilmoittautumiset sähköpostitse kotimaa@plan.fi tai puhelimitse Netta Ylilammi, Plan Suomi Säätiö, puh (09) 6869 8062 viimeistään perjantaina 15.9.
Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Plan tekee myös työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen. Kehitysmaiden yhteisöt, myös lapset, toimivat hankkeiden aktiivisina suunnittelijoina ja toteuttajina Planin tuella. Planin työn pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnassa mukana olevat henkilöt. Tärkeitä rahoittajia ovat myös ulkoasiainministeriö sekä yritykset. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937 ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Plan toimii yhteensä 62 maassa. Lisätietoja: www.plan.fi

Thursday, September 07, 2006

Tasohyppelyä pelimaailmassa

Opettajille, opiskelijoille, taidekasvattajille, lasten ja nuorten kanssa
työskenteleville suunnattu tietokone- ja nettipeleihin liittyvät
seminaari 2.10.2006 Porissa.


Tasohyppelyä* pelimaailmassa
02.10.2006

Porin Yliopistokeskus, Auditorio 125 / Pori
Tasohyppelyä pelimaailmassa -seminaari pureutuu
asiantuntijaesitelmineen ja käytännön esimerkkeineen lasten ja
nuorten mediakäyttöä koskeviin kysymyksiin. Seminaarissa
käsitellään tietokonepelaamiseen liittyviä asioita ja valotetaan
Internetin maailmaa mediakasvatuksellisesta näkökulmasta.
* Tasohyppelyt ovat pelejä, joissa pelihahmo hyppii pelimaailmassa,
joka koostuu yleensä eri korkeuksilla olevista tasoista. Pelissä on
yleensä tarkoitus
edetä eteenpäin vihollisia vältellen ja mahdollisesti myös esineitä
keräillen ja ongelmia ratkaisten.

Ohjelma

10.00 Seminaarin avaus Porin lastenkulttuurikeskus ? Satakunnan
lastenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälä
10.15 Mediasosiologi, FT Annikka Suoninen: Kaikki pelaa? Nuori
Suomi mediamaailmassa.
Kommenttipuheenvuoro digitaalisen kulttuurin professori, FT
Jaakko Suominen
11.15 Digitaalisen kulttuurin opiskelija Pauliina Tuomi: 2000-luvun
televisiojätettä?
- Interaktiiviset tv:n mobiilipelit ilmiönä
11.45 Digitaalisen kulttuurin jatko-opiskelija, FM Pirita Ihamäki &
digitaalisen kulttuurin assistentti, FM Riikka Turtiainen: Satusuunnistusta - Lodjaus mediakasvatuksen välineenä
12.15 Lounas omakustanteisesti
13.00 TkT, kansanedustaja Jyrki J.J. Kasvi: Uusi sosiaalinen
pääoma ? Kun WoW- klaanin johtaminen katsotaan eduksi
työhönotossa
Kommenttipuheenvuoro digitaalisen kulttuurin lehtori, FT
Petri Saarikoski
14.00 Lasten paneeli
14.20 Loppusanat mediatuotannon professori Marjo Mäenpää

Siirtyminen Satakunnan Museoon
15.00 Opastettu tutustuminen satakuntalaista
tietokoneharrastamista esittelevään näyttelyyn
Mikrokerhoista koteihin


Seminaari on maksuton.


Lisätietoja: professori Jaakko Suominen / (02) 627 2881 / 0400 677
026
Ilmoittautumiset 22.9.2006 mennessä : Porin lastenkulttuurikeskus -
Satakunnan lastenkulttuuriverkosto /
Kirsi Jaakkola / kirsi.jaakkola@pori.fi / (02) 621 1086 / 044 701 9018

Yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen laitos, digitaalinen kulttuuri ja Porin
lastenkulttuurikeskus/Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.

Porin lastenkulttuurikeskus- Satakunnan lastenkulttuuriverkosto on
ollut aloitteen tekijänä seminaarin toteuttamisessa. Seminaari on
osa valtakunnallista Taikalamppu -lastenkulttuuriverkoston
toimintaa. Opetusministeriö valitsi Porin lastenkulttuurikeskus-
Satakunnan lastenkulttuuriverkoston yhdeksi kymmenestä
Taikalamppu-toimijasta kolmivuotiselle toimikaudelle 2006 - 2008.
Kehittämistehtävinä keskuksella ovat lastenkulttuurin kehittäminen
paikallisesti ja alueellisesti sekä kuvataiteeseen, valokuvaan ja
visuaaliseen kulttuuriin liittyvän taidekasvatuksen kehittäminen.

Sunday, September 03, 2006

Mediakasvatuskirje 1.9. 2006

Kutsu Mediakasvatuspäivään
Aika: 24.10.2006 klo 10 - 15
Paikka: Helsingin yliopisto, Mediakasvatuskeskus, Siltavuorenpenger 10,
Auditorio 1, Helsinki

Mediakasvatuksen tutkimus ja konkretia kohtaavat
ensimmäisessä valtakunnallisessa mediakasvatuspäivässä

Mitä kaikkea mediakasvatus pitää sisällään? Kuka sitä tekee, miten ja
missä? Mitä alalla tutkitaan ja millaisia hyviä käytänteitä on kehitelty
Suomessa?

Näitä kysymyksiä valotetaan ensimmäisessä valtakunnallisessa
mediakasvatuspäivässä, joka on suunnattu mediakasvatuksen toimijoille,
tutkijoille, opiskelijoille ja muille alasta kiinnostuneille. Seminaarin
järjestävät Mediakasvatusseura ry ja Helsingin yliopiston
Mediakasvatuskeskus. Seminaarissa kuullaan mediakasvatuksen toimijoiden
esitysten lisäksi kulttuuriministeri Tanja Saarelan puheenvuoro
mediakasvatuksen kansallisista tavoitteista. Lisäksi media-alan toimijat
ja mediakasvatushankkeet esittäytyvät näyttelyosastoillaan.

Mediakasvatusseuraan kuuluu tällä hetkellä 102 jäsentä ja 17
yhteisöjäsentä. Seminaarin esitysten pohjalta kootaan
Mediakasvatusseuran
ensimmäinen julkaisu.

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille. Erilaisilla hankkeilla, alan
yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus esittäytyä näyttelyosastolla,
jonka vuokra on 200 euroa sisältäen nettiyhteyden. Seuran
yhteisöjäsenille
esittäytyminen on maksuton.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautumiset seminaariin ja näyttelyosastoille e-lomakkeella
10.10.2006 mennessä osoitteessa:
https://kampela.it.helsinki.fi/elomake/lomakkeet/3244/lomake.html

Lisää: http://www.mediakasvatus.fi/mediakasvatuspaiva/

OHJELMA

Mediakasvatus tänään: opetusta, tutkimusta ja hyviä käytänteitä
Puheenjohtaja: Heikki Kynäslahti
10.00 Helsingin yliopiston tervehdys
Matti Meri, Soveltavan kasvatustieteen laitoksen johtaja,
Helsingin
yliopisto
10.05 Tervetuloa
Heikki Kynäslahti, Mediakasvatuskeskuksen johtaja, Helsingin
yliopisto
10.10 Verkostoista voimaa mediakasvatukseen
Sirkku Kotilainen, Mediakasvatusseuran pj. Jyväskylän yliopisto
10.20 Mediakasvatuksen kansalliset tavoitteet
Opetusministeriön tervehdys, kulttuuriministeri Tanja Saarela
10.35 Mediakasvatuksen opetusta ja tutkimusta: kolme näkökulmaa
Miika Lehtonen, lehtori, Lapin yliopisto
10.55 En mediepedagogisk begreppsanalys
Sol-Britt Arnolds-Granlund, , Åbo Akademi
11.15 Keskustelua

11.30 Lounas (omakustannushintaan)
Näyttelyihin tutustumista, vapaamuotoista seurustelua

Menoa ja meininkiä mediakasvatuksen kentällä
Puheenjohtaja: Sirkku Kotilainen
13.15 Millaista mediakasvatusta nuoret haluavat?
Lapset ja nuoret kertovat itse
13.30 Mediakasvatus kouluissa
Pirjo Sinko,opetusneuvos, Opetushallitus
13.45 Kirjastojen mediakasvatuskoulutus
Tuula Haavisto, toiminnanjohtaja, Kirjastoseura
14.00 Mediamuffinssi tavoittaa pienimmät lapset
Varpu Ojala, opetusministeriö/Mediamuffinssi-hanke
14.15 Viisaasti verkossa - nuoret mukaan mediakasvattajiksi
Anu Mustonen, Suvi Tuominen ja Juuso Peura, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto/Turvallinen nuorten netti-projekti
14.30 Keskustelua
15.00 Päätössanat Sirkku Kotilainen-----------------------------------------

”OON LIIAN NUORI –SANOTAAN”
-mutta kuka piirtää median ikärajat?

6.-7.10.2006
Yleisradio, Ison Pajan auditorio, Radiokatu 5, (Länsi-Pasila), HELSINKI

PERJANTAI 6.10.

9.00 Ilmoittautuminen

9.20 SEMINAARIN AVAUS
päällikkö Päivi Moore, Yle Export

9.35 OPETTAJA-TV
faktapäällikkö Tapio Kujala, Yle Teema/Oppimispalvelut ja Tiedeohjelmat

9.45 MEDIAKASVATUSTUULAHDUS BRITTEIN SAARILTA
yliopistonlehtori, vieraileva tutkija Sara Sintonen
Centre for the Study of Children, Youth and Media,
University of London

11.45 MEDIAMUFFINSSIA METKAN MALLIIN
mediapedagogi Anu Ruhala, Mediakasvatuskeskus Metka

12.00 FANTASTISTA BTJ KIRJASTOPALVELUSTA
kustannuspäällikkö Liisa Korhonen, BTJ Kirjastopalvelu

12.10 Lounas Sosiaalitalossa
Lounaan jälkeen mahdollisuus käydä ostoksilla YLE-shopissa

13.40 AIKUISTEN RAJAAMAT IKÄRAJAT ENNEN JA NYT
mukana potpuri aikoinaan kielletyistä elokuvapätkistä
johtaja Matti Paloheimo,Valtion elokuvatarkastamo

14.40 Kahvihetki/teetuokio Isossa Pajassa

15.00 MINÄ TIEDÄN MITÄ KATSON!
- lasten näkökulma ikärajoista
sosiaalipsykologian professori Anja Riitta Lahikainen, Tampereen
yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos

16.00-17.00 PÄTKIS
- naurunmurusia kotimatkalle


LAUANTAI 7.10.


9.00 Ilmoittautuminen

9.15 IKÄRAJAT TV-OHJELMISSA
-kuinka käy tv-kanavilta itsesääntely?
kehityspäällikkö Tiina Aaltonen, Viestintävirasto

9.45 MUTTA SOPIIKO SE LAPSILLE?
-sarjakuvien ikärajasuosituksista
sarjakuvatoimittaja Juhani Tolvanen

11.15 Lounas sosiaalitalossa

12.15 JADESOTURI –ELOKUVA
Ensimmäinen suomalainen Kung Fu -elokuva
Erikoisnäytös (elokuvan ensi-ilta 13.10.2006)
Jadesoturi on Kalevalan inspiroima fantasiaa ja kung-fua yhdistävä
eeppinen rakkaustarina hyvän ja pahan taistelusta. Elokuva yhdistää
suomalaisen ja kiinalaisen mytologian ja tapahtuu kahdessa ajassa ja
paikassa -nykypäivän Suomessa sekä muinaisessa Kiinassa.

14.15 Kahvihetki/teetuokio Isossa Pajassa

14.40 JADESOTURIN OHJAAJA
AJ Annila kertoo elokuvan tekemisestä

16.00-17.00 JADESOTURIN PUKUSUUNNITTELIJA
Anna Vilppusen puheenvuoro

Kohderyhmä: Opettajat, kirjastonhoitajat ja
nuorisotyöntekijät

Hinta: 58,- 1 päivä / 74,- 2 päivää
opiskelijat 29,- / 37,-
(sisältää lounaan ja kahvin/teen
molempina päivinä)

Ilmoittautuminen: 21.9.2006 mennessä Mediakasvatuskeskus Metkaan,
mieluiten ILMOITTAUTUMISLOMAKKEELLA, jotta saamme kaikki
tarvitsemamme tiedot
Lomake löytyy osoitteesta: www.mediametka.fi
040-593 5963
metka@mediametka.fi

Majoitus: Majoituksesta osallistujat huolehtivat
itse. Lähin majoitus
löytyy Hotelli Pasilasta (Sokos Hotel). Varaukset puh.
0201234600

Järjestäjät:
MEDIAKASVATUSKESKUS METKA
YLE TALLENNEMYYNTI
BTJ KIRJASTOPALVELU OY


Tuija Westerholm
toiminnanjohtaja

JÄRJESTÖMME NIMI ON MUUTTUNUT
Uusi nimemme on Mediakasvatuskeskus Metka ry
(vanha: Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskus ry, ETKK)

PL 95
00601 Helsinki
tuija.westerholm@mediametka.fi
040-593 5963
www.mediametka.fi

-------------------------------------------------

Kaupallinen media ja tv-mainos - Miten media toimii?

Kaupallinen media ja TV-mainos - Miten media toimii? -koulutuksen
tavoitteena on luoda opettajalle kattava kuva siitä, miten
nykyaikainen kaupallinen media toimii ja miten median liiketoiminta
rakentuu. Koulutuksen lähtökohtana on perehdyttää opettajia mediaan
teknologian, sisällön ja talouden näkökulmasta. Keskeinen käsite
koulutuksessa on median yhdentymiskehitys. Koulutus on suunnattu
perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajille.
Koulutus on osallistujille maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa
koulutusta.

Koulutuksen sisältö
1. jakso 6.-7.11.2006 Median konvergenssi. Perehdytään median
sisällölliseen yhdentymiseen
2. jakso 15.-16.1.2007 Minä mediassa. Tutustutaan eri medioihin ja
harjoitellaan mediassa esiintymistä.
3. jakso 1.-2.3.2007 Miten mainos syntyy ja miksi? Tutustuminen
mainosten tekoon ja niiden analysointiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen osoitteessa www.tat.fi/koulutus/vm/
mtv. Ilmoittautuminen 16.10.2006 mennessä.

Friday, September 01, 2006

”Nuoret, media, kehitysmaat” -tutkimuksen julkaisutilaisuus

Plan Suomi Säätiö julkaisee yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa ”Nuoret, media, kehitysmaat” -tutkimuksen torstaina 21.9.2006 kello 9.30 VR:n kokoustiloissa (Rautatientori 1 C, Helsinki).

Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi tilaisuuteen. Julkistamistilaisuus on tarkoitettu kaikille mediakasvatuksesta kiinnostuneille tai sen parissa työskenteleville.

Tilaisuudessa tutkija Samuel Raunio kertoo tutkimuksen tuloksista, jonka jälkeen kuullaan useiden asiantuntijoiden kommenttipuheenvuorot. Tarkempi ohjelma julkistetaan myöhemmin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nuorten mediakäyttäytymistä sekä löytää uusia tapoja raportoida kehitysmaista niin, että nuorten median käyttäjien tarpeet ja toiveet täytetään ja että kehitysmaita koskevat uutiset saavat heidät osallistumaan entistä aktiivisemmin kehitysasioista käytävään keskusteluun. Tutkimus on toteutettu ulkoasianministeriön kehityspoliittisen osaston tuella. Tutkimuksen julkaisun jälkeen käynnistyy kouluissa toteutettavan mediakasvatushankkeen suunnittelu.

Ilmoittautumiset sähköpostitse kotimaa@plan.fi tai puhelimitse Netta Ylilammi / Plan Suomi Säätiö, puh 6869 8062.

Plan on kehitysyhteistyöjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa kehitysmaiden lasten elämänlaatua pysyvästi. Plan tekee myös työtä lapsen oikeuksien toteutumiseksi tavalla, joka yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen. Kehitysmaiden yhteisöt, myös lapset, toimivat hankkeiden aktiivisina suunnittelijoina ja toteuttajina Planin tuella. Planin työn pääasiallisia rahoittajia ovat yksityiset, kummitoiminnassa mukana olevat henkilöt. Tärkeitä rahoittajia ovat myös ulkoasiainministeriö sekä yritykset. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton Plan perustettiin 1937 ja Suomessa toiminta alkoi 1998. Plan toimii yhteensä 62 maassa. Lisätietoja: www.plan.fi