Tuesday, September 12, 2006

Lapsilta kielletty - Lasta suojaava mediakasvatus -koulutuspäivä 29.9.2006

Kouluttajina toimivat elokuvatarkastaja, luokanopettaja Minna
Mäkelä-Rönnholm sekä lastenpsykologi ja psykoterapeutti Riitta Martsola.
Päivän lähtökohtana on lasten terveyden edistäminen ja mahdollisten
haittojen ennaltaehkäisy sekä tietouden lisääminen lasten ja nuorten
väärinkäytöistä medioissa esimerkiksi nettikiusaamisesta.
Aamupäivällä Minna Mäkelä-Rönnholm kertoo teemoista: lasta suojaava
mediakasvatus ja miten lasta suojaavaa mediakasvatusta toteutetaan?
Iltapäivällä Riitta Martsola jatkaa teemoilla: media ja lapsen
mielenterveys, lapset ja median väärinkäyttö (kiusaaminen mediassa).

Koulutuspäivään viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9.2006

lisätietoja www.sjoki.uta.fi

Yhteyshenkilö
Taina Hietamäki
Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus
Seinäjoen toimipaikka
puh. 06- 421 1417, 050 359 7962
taina.hietamaki@sjoki.uta.fi

No comments: