Thursday, September 07, 2006

Tasohyppelyä pelimaailmassa

Opettajille, opiskelijoille, taidekasvattajille, lasten ja nuorten kanssa
työskenteleville suunnattu tietokone- ja nettipeleihin liittyvät
seminaari 2.10.2006 Porissa.


Tasohyppelyä* pelimaailmassa
02.10.2006

Porin Yliopistokeskus, Auditorio 125 / Pori
Tasohyppelyä pelimaailmassa -seminaari pureutuu
asiantuntijaesitelmineen ja käytännön esimerkkeineen lasten ja
nuorten mediakäyttöä koskeviin kysymyksiin. Seminaarissa
käsitellään tietokonepelaamiseen liittyviä asioita ja valotetaan
Internetin maailmaa mediakasvatuksellisesta näkökulmasta.
* Tasohyppelyt ovat pelejä, joissa pelihahmo hyppii pelimaailmassa,
joka koostuu yleensä eri korkeuksilla olevista tasoista. Pelissä on
yleensä tarkoitus
edetä eteenpäin vihollisia vältellen ja mahdollisesti myös esineitä
keräillen ja ongelmia ratkaisten.

Ohjelma

10.00 Seminaarin avaus Porin lastenkulttuurikeskus ? Satakunnan
lastenkulttuuriverkoston toiminnanjohtaja Päivi Setälä
10.15 Mediasosiologi, FT Annikka Suoninen: Kaikki pelaa? Nuori
Suomi mediamaailmassa.
Kommenttipuheenvuoro digitaalisen kulttuurin professori, FT
Jaakko Suominen
11.15 Digitaalisen kulttuurin opiskelija Pauliina Tuomi: 2000-luvun
televisiojätettä?
- Interaktiiviset tv:n mobiilipelit ilmiönä
11.45 Digitaalisen kulttuurin jatko-opiskelija, FM Pirita Ihamäki &
digitaalisen kulttuurin assistentti, FM Riikka Turtiainen: Satusuunnistusta - Lodjaus mediakasvatuksen välineenä
12.15 Lounas omakustanteisesti
13.00 TkT, kansanedustaja Jyrki J.J. Kasvi: Uusi sosiaalinen
pääoma ? Kun WoW- klaanin johtaminen katsotaan eduksi
työhönotossa
Kommenttipuheenvuoro digitaalisen kulttuurin lehtori, FT
Petri Saarikoski
14.00 Lasten paneeli
14.20 Loppusanat mediatuotannon professori Marjo Mäenpää

Siirtyminen Satakunnan Museoon
15.00 Opastettu tutustuminen satakuntalaista
tietokoneharrastamista esittelevään näyttelyyn
Mikrokerhoista koteihin


Seminaari on maksuton.


Lisätietoja: professori Jaakko Suominen / (02) 627 2881 / 0400 677
026
Ilmoittautumiset 22.9.2006 mennessä : Porin lastenkulttuurikeskus -
Satakunnan lastenkulttuuriverkosto /
Kirsi Jaakkola / kirsi.jaakkola@pori.fi / (02) 621 1086 / 044 701 9018

Yhteistyössä Turun yliopiston kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen laitos, digitaalinen kulttuuri ja Porin
lastenkulttuurikeskus/Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.

Porin lastenkulttuurikeskus- Satakunnan lastenkulttuuriverkosto on
ollut aloitteen tekijänä seminaarin toteuttamisessa. Seminaari on
osa valtakunnallista Taikalamppu -lastenkulttuuriverkoston
toimintaa. Opetusministeriö valitsi Porin lastenkulttuurikeskus-
Satakunnan lastenkulttuuriverkoston yhdeksi kymmenestä
Taikalamppu-toimijasta kolmivuotiselle toimikaudelle 2006 - 2008.
Kehittämistehtävinä keskuksella ovat lastenkulttuurin kehittäminen
paikallisesti ja alueellisesti sekä kuvataiteeseen, valokuvaan ja
visuaaliseen kulttuuriin liittyvän taidekasvatuksen kehittäminen.

No comments: