Thursday, October 12, 2006

Kysely medialukutaidosta

Euroopan komission Suomen edustusto kirjoittaa:

Mitä haluaisitte sanoa medialukutaidosta?

Medialukutaito on nykyään yhtä tärkeää aktiiviselle kansalaiselle kuin lukutaito
1800-luvun alussa, kuten tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Viviane Reding sanoo. Uuden tieto- ja viestintäteknologian julkaisu- ja viestintäkynnys on madaltunut, ja samalla kyvystä arvioida mediasisällön todellista arvoa on tullut tärkeä aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edellytys.


Komissio on avannut kyselyselvityksen digitaaliteknologioihin liittyvästä medialukutaidosta sekä kaupallisen viestinnän, audiovisuaalisen sisällön ja Internetin koetelluista hyvistä käytännöistä. Selvityksen tulokset ja komission jatkoehdotukset esitetään vuonna 2007 julkaistavassa tiedonannossa. Kyselyyn voi vastata 15. joulukuuta 2006 asti.

Selvitykseen osallistuu komission kokoama medialukutaidon asiantuntijaryhmä, johin kuuluu mm. Tampereen yliopiston mediakasvatuksen professori Tapio Varis.

Tiedote: IP/06/1326
<http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1326>

Lue lisää komission toimista medialukutaidon saralla
<http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/media_literacy/index_en.htm>

No comments: