Monday, November 06, 2006

Mediamuffinssiraportti

Julkaisimme raportin alle 8-vuotiaille suunnattusta Mediamuffinssi-mediakasvatuskokeilusta.

Raportin päätulokseksi saatiin, että lasten mediankäyttö ja mediakasvatus tulivat näkyviksi osallistujille. Sekä lapset että aikuiset alkoivat pilotin aikana pohtia sopivan ja ei-sopivan mediankäytön rajoja. Ohjaajille selkiytyi pilotin aikana, että mediaa voidaan pitää myös kasvatuksen resurssina eikä pelkästään uhkana lapsuudelle. Ohjaajat tulivat myös tietoisiksi mediakasvatuksesta entistä suunnitelmallisempana kasvatustyönä.

Aineistosta erottuu sekä lasten että ohjaajien keskuudessa erilaisia ryhmiä sen suhteen, mitä pilotissa on eniten opittu. Esimerkiksi lasten haastatteluryhmät voidaan jakaa neljään tyyppiin suhteessa Mediamuffinssiin: 1) oppimismyönteiset lapset, 2) reflektoivat ja ilmiötä ironisoivat lapset, 3) mediakasvatusta uhmaavat lapset ja 4) mediakasvatuksesta osattomiksi jäävät lapset.

Raportin toteutti Journalismin tutkimusyksikkö Tampereen yliopistosta. Raportti on saatavana www-muodossa: http://www.uta.fi/jourtutkimus/Muffinssi%20verkkoon.pdf

Raportin kirjoittivat Reijo Kupiainen, Hanna Niinistö, Kirsi Pohjola ja Sirkku Kotilainen.

No comments: