Tuesday, October 23, 2007

Opiskelijat arvioivat: mediakasvatuksesta puhutaan liian vähän opettajankoulutuksessa

Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL toteuttivat luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijoille kyselyn, joka kartoittaa nykyistä mediakasvatuksen tilaa opettajien koulutuksissa. 80% opiskelijoiden mielestä opetusta mediakasvatuksesta on liian vähän ja samalla 95% vastanneista piti aihealuetta tärkeänä. Kysyä sopii pystytäänkö esimerkiksi peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden vaatimaa mediakasvatusta toteuttamaan, jos opiskelijat eivät katso saavansa aiheesta riittävää tietoa. Tutkimus on luettavissa mediamuffinssin sivuilta: http://www.mediamuffinssi.fi/tutkimus

No comments: