Wednesday, August 16, 2006

Mediakasvatuskirje 14.8. 2006

MEDIAN MESTARILUOKKA
Koulutus lukion opettajille Tampereella 1.12.2006 - 11.5.2007

Mediakasvatuksen kättä pidempää aihekokonaisuuksien näkökulmista.
Kurssilla tarkastellaan mediaa hyvinvoinnin ja turvallisuuden, teknologian
ja yhteiskunnan, kestävän kehityksen, kulttuurien tuntemuksen sekä
aktiivisen kansalaisuuden teemojen kautta.

Koulutukseen valitaan kahdeksan t y ö p a r i a, yhteensä 16 osallistujaa.

Huomio! Työparin tulee muodostua kahdesta e r i o p p i a i n e e n
opettajasta, jotka työskentelevät samassa koulussa. Tavoitteena on
yhdessä luoda oppiainerajat ylittäviä mediakasvatuksen menetelmiä.
Koulutus soveltuu kaikkien aineiden opettajille. Laajuus 6 op.

Lähiopetusjaksot Tampereella:

Ensimmäinen jakso:
Perjantai 1.12.2006 klo 12 - 18: Mediaa yli oppiainerajojen
Lauantai 2.12.2006 klo 9 - 15: Media, hyvinvointi ja turvallisuus

Toinen jakso:
Perjantai 2.2.2007 klo 12 - 18: Media, tiede ja teknologia
Lauantai 3.2.2007 klo 9 - 15: Media, luonto ja ympäristö

Kolmas jakso:
Perjantai 30.3.2007 klo 12 - 18: Crossing borders -työpaja (kulttuurien tuntemus)
Lauantai 31.3.2007 klo 9 - 15: Media kansalaisuuden rakentajana

Neljäs kokoontuminen on palautepäivä 11. toukokuuta 2007

Koulutukseen sisältyy lisäksi verkko-opiskelua ja harjoituksia jaksojen välillä.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille maksuton.
Osallistuja vastaa omista majoitus-, matka- ja ateriakustannuksistaan.
Mikäli kurssille jättää saapumatta ennalta ilmoittamatta,
peritään peruutusmaksu 200 €.

Koulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikkö.
Kurssin johtajana toimii mediakasvatuksen yliassistentti FT Reijo Kupiainen
tiedotusopin laitokselta, muina kouluttajina pääasiassa tiedotusopin laitoksen
ja Journalismin tutkimusyksikön tutkijoita ja opettajia.

Ilmoittautumiset 15.10.2006 mennessä:

Suunnittelija Satu Seppä
Journalismin tutkimusyksikkö
Tiedotusopin laitos, 33014 Tampereen yliopisto
Puhelin: (03) 3551 7877, sähköposti: satu.seppa@uta.fi

Journalismin tutkimusyksikkö: www.uta.fi/jourtutkimus/
Tiedot kurssista myös sivuillamme: http://www.uta.fi/jourtutkimus/koulutus.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Satu Seppä
Suunnittelija, YTM
Journalismin tutkimusyksikkö
Tiedotusopin laitos
33014 Tampereen yliopisto
Puhelin: (03) 3551 7877
Sähköposti: satu.seppa@uta.fi
http://www.uta.fi/jourtutkimus/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---------------------------------------------------------

Maailma median silmin – antavatko tiedotusvälineet avaimia
kansainvälisyyskasvatukseen? (6 op)

Kohderyhmä:
Perusasteen, lukion ja ammatillisen toisen asteen opettajat.

Ajankohta ja paikka:
1. jakso 5. - 6.10.2006, Tampere
2. jakso 23. - 24.11.2006, Tampere
3. jakso 15. - 16.1.2007, Tampere

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt:
• Ajankohtaisten, eri medioissa käsiteltävien kansainvälisten teemojen tarkastelu ja työstäminen.
• Kuvan ja sanan vuorovaikutus mediassa – onko kuva totta?
• Globalisaatio arkikokemuksessa: miten globalisaatio näyttäytyy henkilökohtaisella, paikallisella,
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
• Opetushallituksen ja Sanomalehtien liiton kehittämä helppokäyttöinen Lehtiverstas-
verkkopalvelu opetuksen apuvälineenä (www.edu.fi/oppimateriaalit/lehtiverstas).
• Kansainvälisyyskasvatuksen integroiminen osaksi opetusta, konkreettisena tuotoksena opetus- aihiot omaa koulua ja opetusta varten.
• Mediakasvatuksen integroiminen osaksi opetusta.
• Kansainvälisyyskasvatuksen toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Kouluttajat:
Kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja Maila-Katriina Tuominen, Aamulehti.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen rahoittama eli osallistujille maksuton. Osallistujat vastaavat matka-, majoitus- ja ruokailukuluistaan.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9:
www.opeko.fi/lomake.htm
Vivikka Monto
vivikka.monto@opeko.fi
050 301 2566

Lisätietoja:
Heidi-Maria Listo
050 555 4868
heidi-maria.listo@opeko.fi
www.opeko.fi

Koulutuksen peruutusehdot:
Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova. Mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilman hyväksyttävää syytä, tai jätetään kokonaan tekemättä, laskutetaan 123 euroa / opintopiste. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

------------------------------------------------------------------------

LEFFAKOULULINKKI LAPSILLE:
Teaching kids to make their own films
www.filmstreet.co.uk is a newly launched, free interactive website for children aged six to nine. It is designed to help them learn about filmmaking, with practical guidance for adults too. Filmstreet has been commissioned by Culture Online.

---------------------------------------------------------------------
UNESCO Young Digital Creators opas

UNESCO YDC –kirja ja sen mukana tuleva CD-ROM on tarkoitettu lasten
ja nuorten opettajille ja ohjaajille kouluissa, kerhoissa,
nuorisotaloissa ja harrastuskeskuksissa. Paketin avulla opettaja tai
ohjaaja voi järjestää kuusiviikkoisen työpajan, jossa lapset ja
nuoret toteuttavat luovan projektin haluamastaan aiheesta. Kirja
painottaa informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöä luovuuden
välineenä, rohkaisee käsittelemään maailmanlaajuisia
kehityskysymyksiä ja kannustaa nuoria kulttuurien väliseen
vuorovaikutukseen. Kirjan kustantaja on UNESCO ja se on tuotettu
UNESCOn ja TaiKin Medialaboratorion yhteistyönä.


UNESCO YDC kirja ja CD-ROM verkossa:

http://unesco.uiah.fi/ydc-book/


-----------------------------------------------
Teemu Leinonen
http://www.uiah.fi/~tleinone/
+358 50 351 6796
Media Lab
http://mlab.uiah.fi
University of Art and Design Helsinki
-----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

MEDIA JA ME -hankkeeseen valittu kouluprojektit

Valintakriteereinä olivat hankeidean innovatiivisuus, yhteiskunnallinen ulottuvuus, koulun mediatiimin koostumus, ulkopuolinen alueellinen edustus ja koulujen erilaisuus.

Opetushallitus sai Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmasta keväällä 2006 erillismäärärahan peruskoulujen mediakasvatuksen kehittämiseksi osana Kansalaisvaikuttamisen hanketta. Kouluprojektien haku avattiin 24.5.2006 Opetushallituksen verkkosivuilla. Asiasta tiedotettiin myös erikseen rehtoreille sähköpostitse.

Määräaikaan 16.6. mennessä Opetushallitukseen tuli 44 hakemusta. Niistä valittiin 12. Valintakriteereinä olivat hankeidean innovatiivisuus, yhteiskunnallinen ulottuvuus, koulun mediatiimin koostumus, ulkopuolinen alueellinen edustus ja koulujen erilaisuus.

Media ja me -kehittämishankkeeseen valittiin seuraavat koulut:

Alppilan yläaste, Helsinki
Haukkavuoren koulu, Kotka
Hiidenkiven koulu, Helsinki
Jokikunnann koulu, Vihti
Kaustisen keskuskoulu 7-9 lk., Kaustinen
Lintulammen koulu, Oulu
Nakkilan yhteiskoulu, Nakkila
Pispan koulu, Tampere
Repokankaan koulu, Varkaus
Talvisalon koulu, Savonlinna
Tampereen normaalikoulu, Tampere
Topeliuksen koulu, Turku

----------------------------------------------------------------------------------

Kenguru loikkaa Australiasta suomalaisiin kouluihin Kansainvälinen mediakasvatuskiertue alkaa 15. elokuuta Helsingistä

Australian Canberrassa sijaitseva Suomi-koulu lähettää elokuussa matkaan Onja-kengurun nuuskimaan suomalaisten koulujen arkea. Canberra Finnish Schoolin aloittama hanke Kengurun matkassa - Kangaroo Walkabout haastaa suomalaiset koulut mediakasvatusprojektiin, jonka tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta oppilaiden, koulujen ja kulttuurien välillä modernia tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä.

Lelukengurun matka Suomessa kestää kokonaisen lukuvuoden, ja se alkaa 15. elokuuta Helsingin yhtenäiskoulusta. Jokainen koulu yhdistää voimansa mediakasvatusaiheiseen hankkeeseen, jota seuraavat internetin välityksellä Suomi-koulut ympäri maailmaa. Onja vierailee syksyn ja kevään aikana peruskouluissa kaikkiaan 13 paikkakunnalla Tampereelta Enontekiöön ja Lappeenrannasta Poriin. Lisätiedot kiertueaikatauluineen ovat nähtävissä liitteenä.

Yhtenä projektin tavoitteena on luoda yhteyksiä maailman Suomi-koulujen ja Suomessa toimivien peruskoulujen välille. Aihe oli esillä myös 3.8. Helsingissä, kun ulkomaisten Suomi-koulujen opettajat kokoontuivat Helsinkiin vuotuisille koulutuspäiville.

Suomi-koulut ovat ulkomailla sijaitsevia suomen kielen opetusta antavia kouluja, jotka toimivat Opetushallituksen tuella ja vapaaehtoisvoimin. Viime vuosina Suomi-koulujen toimintaa ja yhteyksiä Suomeen on pyritty tehostamaan monin eri tavoin. Opetusministeriö julkaisi keväällä selvityksen koulujen toimintaedellytyksistä.
Opetusalan koulutuskeskus Opekossa on valmisteltu erilaisia virtuaalityövälineitä koulujen käyttöön. Koulut voivat muun muassa laatia opetussuunnitelmansa käyttöön suunnitellun työkalun avulla. Koulun opettajille on järjestetty myös täydennyskoulutusmuotoisia verkkokursseja. Kengurun matkassa -projektin tarkoituksena on luoda opetuskäyttöön yhteinen keskustelublogi.

Liitteenä kaksi aikaisempaa tiedotetta:
1) Kenguru loikkaa Australiasta suomalaisiin kouluihin
2) Ulkomaiden Suomi-koulut eivät saa jäädä yksin

Lehdistöllä on mahdollisuus tulla kuvaamaan Onjaa sekä jututtamaan projektin aloittavia oppilaita ja opettaja Lea Aspia Helsingin yhtenäiskouluun 15. elokuuta. Tällöin kannattaa ottaa suoraan yhteyttä yhtenäiskouluun, puh. 09-724 9068.

Lisätietoja:

Marko Lahtinen
Suunnittelija, Opetusalan koulutuskeskus Opeko
03-848 0232, 050-911 9450
marko.lahtinen@opeko.fi
http://www.opeko.fi

Kuvia Onja-kengurusta ja Canberran Suomi-koulusta:
http://www.peda.net/veraja/opeko/kengurunmatkassa/canberra

No comments: