Saturday, November 22, 2008

Lex Nokia

Köydet kiristyvät. Ns. Lex Nokia eli sähköisen viestinnän tietosuojalaki on menossa eduskuntakäsittelyyn. NuVatsia on huomioinut lain tuovan merkittäviä heikennyksiä tietosuojaan, ei vain yritysten, vaan yksityisten ihmisten kohdalla. NuVatsia toteaa:

Toisin sanoen, lain menessä läpi käyttösääntöihin vedoten:
- Taloyhtiöt voisivat seurata, mitä asukkaat tekevät vertaisverkoissa;
- Kirjastot voisivat valvoa asikkaidensa selailutapoja;
- Yliopistot voisivat tutkia VoiP-puhelujen käyttöä jne.


Kansalaiset voivat nyt vaikuttaa omiin kansanedustajiinsa:

Mitä asialle voi vielä tehdä:
- Levitä tietoisuutta lain kaikenkattavasta luonteesta itsellesi
parhaiten sopivalla keinolla oli se sitten blogi, yleisönosastokirjoitus
tai asian nostaminen keskusteluun tupakkatauolla;
- Ota yhteyttä omaan kansanedustajaasi ja kerro hänelle mielipiteesi
laista. Avainasemassa ovat liikennevaliokunnan kansanedustajat, jotka
valmistelevat eduskunnan virallisen vastineen:
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/valiokunnat/valiokunta-liv01/index.htx?subpage=jasenet&te=liv01

Lisätietoja:
http://kemppinen.blogspot.com/2008/06/perustuslakivaliokunnalle.html
http://kemppinen.blogspot.com/2008/06/tunnelma-oli-nolo.html

Hallituksen esityksen sivu:
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+48/2008

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto (huom. erityisesti eriävä
mielipide lopussa!):
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tyvl_14_2008_p.shtml

No comments: