Monday, June 16, 2008

Suomalaisen mediakasvatuksen historiaa

Tampereen yliopiston mediakasvatushankkeessa on yhdessä Mediakasvatusseuran kanssa julkaistu englanninkielinen artikkeli suomalaisen mediakasvatuksen historiasta.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Reijo Kupiainen, Sara Sintonen ja Juha Suoranta. Artikkeli on julkaistu suomenkielisenä aiemmin Mediakasvatusseuran julkaisussa Näkökulmia mediakasvatukseen.

Decades of Finnish Media Education on vapaasti ladattavissa ja levitettävissä.

No comments: