Monday, December 10, 2007

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Opetusministeriö julkaisi Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vuosille 2007-2012. Yleissivistävän koulutuksen osalta mainitaan myös mediakasvatus seuraavaan tapaan:

Lasten ja nuorten median käyttö on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Vuorovaikutteisten web-palveluiden käyttö on nopeasti lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa. Edelleenkin kuitenkin televisio on lasten eniten käyttämä media. Vastuullinen ja sosiaalinen internetin käyttö, mediasisältöjen kriittinen arviointi, kaupallisen ja ei-kaupallisen viestinnän erottaminen toisistaan, median hyöty- ja viihdekäytön erottaminen, oppimispelien hyödyntäminen ja median käytön muiden avaintaitojen hankinta edellyttävät hyvää mediakasvatusta.

Kehitetään mediakasvatusta ja -lukutaitoa edistäviä materiaaleja ja toimintamalleja
oppilaitoksille. Käynnistetään kehittämistoimia mediakasvatuksen tasa-arvoisen saatavuuden ja opettajien mediakasvatustaitojen parantamiseksi.


Mitäpä on siis luvassa? Oppimateriaalien tuotantoa ja toimintamalleja kehitetään ja opettajiin (sekä opettajakoulutettaviin?) panostetaan. Mitä tämä käytännössä tulee tarkoittamaan, jää nähtäväksi. Olkaamme siis tarkkoina.

Koko KESU löytyy täältä.

No comments: