Monday, May 14, 2007

OPM-raportti mediakasvatuksesta

Opetusministeriö on julkaissut ehdotuksen toimenpideohjelmaksi mediataitojen- ja osaamisen kehittämiseksi.

Koko julkaisu löytyy opetusministeriön sivuilta.

Tiivistelmässä todetaan seuraavaa:

Ehdotettu ohjelma sisältää viisi alaohjelmaa toimenpiteineen: 1) Innovatiivisten toimintatapojen vahvistaminen, 2) paikallisten oppimiskeskusten ja paikallisen yhteistyön kehittäminen, 3) verkostoitumisen ja informaation jakamisen vahvistaminen, 4) teknisen varustuksen ja materiaalien saatavuuden parantaminen ja 5) kehittämisyhteistyön parantaminen. Ohjelman lisäksi työryhmä ehdottaa opettajankoulutuksen kehittämiseksi ja mediakasvatuksen tutkimuksen vahvistamiseksi erilaisia toimenpiteitä. Toimenpiteet on kuvattu muistion luvussa 3.

No comments: